Политика за защита на лични данни

29 май 2018

Политика за защита на лични данни

1. "Махалото" ООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта mahaloto.net от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при он-лайн поръчка на mahaloto.net, "Махалото" ООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност да ограничи или забрани достъпа до личните си данни, като изпрати писмено съобщение на ясно посочените в сайта адреси за контакти.

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, "Махалото" ООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. "Махалото" ООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от „Махалото” ООД за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. „Махалото” ООД съхранява личните данни за период от 5 години.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта mahaloto.net.

6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява действията му в mahaloto.net (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги да могат бъдат използвани от "Махалото" ООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. "Махалото"ООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на Потребителя при създадена он-лайн поръчка или на по-късен етап;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

- други, посочени в закона случаи.

8. При създаване на он-лайн поръчка „Махалото” ООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/.

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от "Махалото"ООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта mahaloto.net.

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от „Махалото” ООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от „Махалото” ООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на office@mahaloto.net.

 

Коментари

  • Тази новина все още няма коментари. Напиши първия!

Напиши коментар

© 2007–2009 „Махалото” ООД. Всички права запазени.